Powłoki rur i kształtek

Techniczne rozwiązania

Jedynym zabezpieczeniem przed korozją jest powłoka. Saint-Gobain PAM rozróżnia dwa rodzaje powłok:

  • powłoki standardowe dla ok. 90% zastosowań
  • powłoki specjalne dla ok. 10% zastosowań – w przypadku wody miękkiej oraz ze względu na otoczenie (grunty agresywne, technologie bezwykopowe, prądy błądzące). 

 

Standardową wykładziną wewnętrzną w rurach z żeliwa sferoidalnego jest warstwa z cementu hutniczego, nakładana odśrodkowo. Proces nakładania odśrodkowego charakteryzuje się tym, że wykładzina wewnętrzna jest precyzyjnie nałożona i wyjątkowo gładka. Dzięki małej chropowatości zaprawa cementowa ułatwia przepływ, ogranicza straty ciśnień i chroni ciecz przed kontaktem z metalem.

Dla wody miękkiej Saint-Gobain PAM zaleca wykładziny wewnętrzne z poliuretanu, w tym przypadku lepiej dostosowane niż zaprawa cementowa. Kompletny system składa się z rur i kształtek pokrytych specjalną wykładziną. Dobór systemu musi być zgodny z wynikami analizy chemicznej wody. Wszystkie materiały, wchodzące w kontakt z wodą pitną, muszą odpowiadać wymogom Państwowego Zakładu Higieny.

Podkategorie

Trwałe powłoki wykonane ze stopu cynku i aluminium wzbogacone miedzią i pokryte ochronną warstwą Aquacoat.
Nowoczesny, wysoce wydajny materiał, składający się z 85% cynku i 15% aluminium, ZINALIUM umożliwia odpowiedzialne podejście do kwestii sieci wodociągowych, bez kompromisów co do trwałości rurociągu lub jakości usług.
Rury układane pod ziemią narażone są na różne wpływy, między innymi agresywność gruntu. Standardowa powłoka rur Saint-Gobain PAM składa się z warstwy cynku metalicznego (minimum 200 g/m2) nakładanej plazmowo i pokrytej warstwą wykończeniową. Jest to powłoka aktywna, która odpowiada większości rodzajów gruntu.
Rękaw z polietylenu to folia z polietylenu o niskiej gęstości, nasunięta i ściśle dopasowana do rury podczas układania rurociągu. Służy do uzupełnienia podstawowej powłoki rurowej (cynk metaliczny + farba bitumiczna) w niektórych przypadkach silnie korozyjnych gruntów lub w obecności prądów błądzących.
Powłoka TT PE dostępna w średnicach od DN 80 do 700 to warstwa cynku oraz dodatkowo warstwa ekstrudowanego polietylenu o grubości 2,0 mm (zgodne z normą PN-EN 14628). Powłoka TT PE jest przeznaczona do stosowania w przypadku bardzo agresywnych gruntów.
Rury TT PUX DN 800 do 2000 posiada powłokę poliuretanową osadzoną na rurach w fabryce. Końce, gniazdo i czop są chronione grubą powłoką epoksydową.
Wewnętrzne powierzchnie rurociągów BLUTOP składają się z powłoki DUCTAN. Powłoka równomiernie wyrównuje wnętrze rurociągów i powierzchnie uszczelniające. Poza właściwościami podobnymi do epoksydu DUCTAN jest odporny na uderzenia, dzięki czemu jest bardziej odpowiedni do rur.
Wykładzina wewnętrzna rur składa się z zaprawy cementowej z cementu hutniczego nakładanego odśrodkowo. Proces nakładania odśrodkowego charakteryzuje się tym, że wykładzina wewnętrzna jest precyzyjnie nałożona i wyjątkowo gładka.
Kształtki z żeliwa sferoidalnego NATURAL Saint-Gobain PAM są pokryte warstwą niebieskiej żywicy epoksydowej, nakładaną w procesie kataforezy. W wyniku tego procesu powstaje powłoka o bardzo regularnej grubości.
Żywica epoksydowa nanoszona metodą fluidyzacyjną, t.j. zanurzanie gorącego odlewu w spulchnionej sprężonym powietrzem, sproszkowanej żywicy epoksydowej.
Powłoka PUR jest dostępna dla rur systemu o tej samej nazwie, dostępnych w średnicach od DN 100 do DN 2000 i obejmuje powłokę poliuretanową osadzoną na rurach w fabryce. Kielich i bosy koniec są chronione grubą powłoką epoksydową. System PUR jest przeznaczony do stosowania w przypadku wysoce agresywnej wody w stosunku do zaprawy cementowej.

Obrazki