Marquage tuyau fonte NATURAL Saint-Gobain PAM

Szukaj produktu

Preizolowany system rurowy

Woda

Gama rur i kształtek preizolowanych ISOPAM

Rury preizolowane zabezpieczone przed mrozem i wysoką temperaturą

Rury  i  kształtki  ISOPAM  są dostępne w średnicach od DN 100 - DN600 mm.
Cały system rur, kształtek i połączeń ISOPAM  jest izolowany termicznie  w  fabryce  w celu zabezpieczenia wody przed przemarzaniem. Ryzyko przemarzania głównie występuje  przy przejściach przez mosty, w  tunelach: wejście / wyjście;  generalnie w każdej instalacji układanej nad ziemią, która jest narażona na dzaiłanie temperatury .
 
Izolacja jest możliwa dzięki:
  • piance poliuretanowej, która jest wstrzykiwana pomiędzi rurę i płaszcz z polietylenu,
  • izolacja połaczeń przy użyciu pianki umieszczonej na bosym  końcu rury  przed jej połaczeniem ,
  • zewnętrzna izolacja zapewniona przez elastomerowy rękaw .
Porównując montaż rur izolowanych przez Wykonawców na budowie, do rur izolowanych fabrycznie, to ISOPAM instaluje się bardzo prosto . Po umieszczeniu rur na podporach , montujemy je  stosując  połaczenia  kielichowe,  co zapewnia ciągłość izolacji dzięki owinięciu elastomerowym  rękawem wokół każdego złącza  .
 
DN : 100 to 600 mm
Odchyłki kątowe rur ISOPAM różnią  się od rur nieizolowanych ze względu na ograniczenia wprowadzone przez izolację połączeń.


e-Catalog - ISOPAM

Obrazki

ISOPAM® - przejście rury przez most
ISOPAM® - przejście rury przez most
ISOPAM® - rury składowane na budowie
ISOPAM® - rury składowane na budowie

Zobacz także