Marquage tuyau fonte NATURAL Saint-Gobain PAM

Produkty

Nasze produkty

Woda

Trwałe powłoki wykonane ze stopu cynku i aluminium wzbogacone miedzią i ochronnej warstwy Aquacoat.
Kształtka modułowa o regulowanym kącie
System rurowy do transportu wody miękkiej i agresywnej
Innowacyjny system rur i kształtek do sieci wodociągowej rozdzielczej.
System rur i kształtek przeznaczony do dużych magistral wodociągowych.
Kształtki kielichowe do rur PVC i PE: perfekcja w łączeniu przewodów.
Uniwersalny system rur i kształtek do sieci wodociągowych magistralnych i rozdzielczych.
System połączeń z kołnierzami obrotowymi i stałymi.
Profesjonalny system rur do naśnieżania stoków.
System rur do technologii bezwykopowych.
Rury preizolowane z izolacją termiczną
TT
System rurowy przeznaczony do gruntów bardzo agresywnych.

Uzbrojenie drogowe

Wpusty przeznaczone do wszystkich rodzajów dróg oraz parkingów.
Właz drogowy przeznaczony na drogi w strefach mieszkalnych oraz komercyjnych.
Kształtka, która chroni przed nieprzewidzianymi zdarzeniami geotechnicznymi
Kraty i wpusty drogowe. najwyższej jakości
Niekwestionowany król wśród włazów odporny na bardzo intensywny ruch drogowy.
Włazy dla ciągów z ruchem pieszym i kołowym.
Pokrywy modułowe dla stref przemysłowych i portowych
Właz D400 przeznaczony dla dróg o średnim natężeniu ruchu .
Szczelne włazy PAMTIGHT w klasie D 400
Pokrywy dla sieci telekomunikacyjnych T-MAX i D400, i C250, optymalizacja w klasie C250 lub B125
Włazy E600 oraz F900 zaprojektowane dla największych obciążeń drogowych oraz na drogi portów i lotnisk.
Włazy pływające wyjątkowo odporne na bardzo intensywny ruch drogowy.
Wpusty przykrawężnikowe wyposażone w regulację wysokości oraz nachylenia do poziomu jezdni.
Drogowy właz klasy D400 stosowany przy intensywnym ruchu drogowym oraz częstych przeglądach serwisowych.

Armatura

Przepustnice kołnierzowe - niezawodna armatura odcinająca .

Ścieki

System rur i kształtek dla kanalizacji ciśnieniowej i grawitacyjnej przeznaczony do budowy kolektorów.
System rurowy do odprowadzania wody deszczowej
System rur i kształtek małych średnic DN/OD 75 do 160 mm dla kanalizacji tłocznej i grawitacyjnej
System rur i kształtek przeznaczony do grawitacyjnego odprowadzania ścieków.