ductile iron pipe nicaragua latin america

Włazy

Uzbrojenie drogowe
Włazy powinny być niezawodne , skuteczne i ergonomiczne , aby jak najlepiej służyć użytkownikowi. Włazy produkowane przez PAM są standardowymi produktami: Saint-Gobain PAM spełnia dwa kryteria (lokalizacja i natężenie ruchu drogowego)  zależnie od wymagań użytkownika (częstotliwość inspekcji i  bezpieczeństwo eksploatacji sieci ). Saint-Gobain PAM oferuje rozwiązania dla każdego obciążenia ruchem  drogowym. Saint-Gobain PAM produkuje włazy na różne warunki ruchu drogowego zapewniając   stabilność, bezpieczeństwo i brak hałasu .

Produkty

Pamrex - włazy
Niekwestionowany król wśród włazów odporny na bardzo intensywny ruch drogowy.
Viatop Niveau
Włazy pływające wyjątkowo odporne na bardzo intensywny ruch drogowy.
Korum
Drogowy właz klasy D400 stosowany przy intensywnym ruchu drogowym oraz częstych przeglądach serwisowych.
Pamtight
Szczelne włazy PAMTIGHT w klasie D 400
Parxess
Włazy dla ciągów z ruchem pieszym i kołowym.
Urbamax
Włazy E600 oraz F900 zaprojektowane dla największych obciążeń drogowych oraz na drogi portów i lotnisk.
G-Tex
Właz drogowy przeznaczony na drogi w strefach mieszkalnych oraz komercyjnych.
Rexess
Właz D400 przeznaczony dla dróg o średnim natężeniu ruchu .