ductile iron pipe nicaragua latin america

Szukaj produktu

Zagrożenia geotechniczne

Uzbrojenie drogowe

Zakres kształtki GEOFLEX®

Kształtka GEOFLEX, która chroni przed nieprzewidzianymi zdarzeniami geotechnicznymi 

Kształtka GEOFLEX®  jest przesuwna w osi, elastyczna i rozsuwana; wykonana z żeliwa sferoidalnego, dostępna w srednicach DN 100 - DN 1800 mm. Została opracowana w celu zabezpieczenia rurociągów przed zdarzeniami sejsmicznymi lub geotechnicznymi, takich jak:

 • ruchy gruntu ;
 • osuwanie się ziemi ;
 • osiadanie gruntu  ;
 • trzęsienia ziemi ;
 • tsunami, itd.
GEOFLEX - kształtka kompensacyjna, elastyczna i rozciągliwa, żeliwo sferoidalne
Caption: 
GEOFLEX - kształtka kompensacyjna, elastyczna i rozciągliwa, żeliwo sferoidalne

 

Te naturalne zjawiska mogą mieć wpływ na kluczowe budowle takie jak  : ektrownie, reaktory jądrowe, zapory wodne, zbiorniki i wieże wodociągowe, autostrady, tunele, szybkie koleje, śluzy, itd.
Orurowanie tych obiektów wymaga ochrony, która jest mozliwa dzięki kształtce GEOFLEX® .

Unikalne wykonanie 

Kształtka GEOFLEX®  jest wynikiem innowacyjnego i niepowtarzalnego projektu;  tuleja składa się z łącznika przesuwnego i dwóch  złączy kołnierzowych połączonych bez śrub na przegubach kulowych. Takie rozwiązanie gwarantuje doskonałą  wytrzymałość mechaniczną i wysoką odporność na przemieszczanie. Kształtka jest zgodna z normą  ISO 16134 dotyczącą:  “Trzęsienia ziemi  i odporności na osiadanie rurociągów z żeliwa sferoidalnego ”.

Kształtka GEOFLEX® oferuje bardzo wysoką skuteczność wobec ograniczeń geotechnicznych , takich jak :

 • Ugięcie i odchylenie kątowe : każdy przegub kulowy oferuje odchylenie kątowe od 38° do 40°. Dostępne są różne długości tulei , GEOFLEX® odporna na osiadanie gruntu do 600mm. Szerszy zakres można osiągnąć łącząc dwie kształtki razem jedna za drugą .
 • Kompensacja wydłużenia / skrócenia: możliwość przesuwu osiowego tulei na każdym przegubie kulowym umożliwia znaczne przemieszczenie złaczy kołnierzowych kształtki w przypadku wydłuzenia lub skrócenia rurociągu.
 • Swoboda obrotu: oprócz zdolności przesuwu osiowego, ugięcia i odchylenia kątowego , kształtka GEOFLEX® może również obracać się na przegubach kulowych, co zapobiega uszkodzeniu kołnierzy.
 • Prosta instalacja : GEOFLEX® łaczy się z rurociągami z żeliwa sferoidalnego lub ze stali przy użyciu kształtek kielichowo-kołnierzowych lub króćców jednokołnierzowych .
   

Kształtka GEOFLEX® była przedmiotem całej serii testów w celu sprawdzenia poprawnej pracy  w obliczu bardzo poważnych ograniczeń geotechnicznych .

kształtki do gruntów niestabilnych
Caption: 
kształtki do gruntów niestabilnych
DN: 100 - 1800 mm
PFA: do 16 barów
Zdolność osiadania: 100 - 600 mm


e-Catalog - GEOFLEX

Obrazki

GEOFLEX® - podwójny przegub kulowy
GEOFLEX® - podwójny przegub kulowy
Bardzo duża swoboda przemieszczania się dzięki GEOFLEX®
Bardzo duża swoboda przemieszczania się dzięki GEOFLEX®
kształtka GEOFLEX®
kształtka GEOFLEX®

Film

GEOFLEX® - Wizualizacja dynamicznego zachowania kształtek w warunkach symulacji ruchowych
Pamline TV
Animacja GEOFLEX®
Animowany film kształtki GEOFLEX ® z podwójnym przegubem kulowym | Saint-Gobain PAM

Zobacz także

Kompleksowe rozwiązania w zakresie rurociągów dla przemysłu